CAO sportverenigingen

Over de CAO

De vijf leden van de werkgeversorganisatie NIDS sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

De cao Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging.

Video

CAO downloaden

Je kunt de cao Sportverenigingen en andere documenten downloaden op de website van Netwerk in de Sport. Er is een cao beschikbaar inclusief of exclusief pensioenregeling.