Wie, wat, waarom

Netwerk in de Sport ondersteunt verenigingen in werkgeverschap.

Wie zijn wij?

Oprichters van werkgeversvereniging Netwerk in de Sport zijn de vijf sportwerkgeversorganisaties die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB Personeelsdiensten (Sportservice Noord-Brabant).

Wat doen we?

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.

Waarom doen we dit?

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zich op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot 2017 konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Hoe doen we dat?

We stellen de cao voor sportverenigingen beschikbaar voor alle verenigingen. Ook werken we vanuit onze werkgeversvereniging verder aan de professionalisering van de sector en zitten we aan tafel als belangenbehartiger binnen landelijke platformen. Thema’s waarop we ons de komende periode focussen zijn:

  • Arbeid en gezondheid: preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en wet WIA.
  • Stimuleren bestuurskracht lokale sportsector, vooral gericht op het ontdekken en stimuleren van young potentials om een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke ontwikkeling van zijn of haar sportvereniging.
  • Duurzame inzetbaarheid: weerbare en flexibele medewerkers die in veranderende omstandigheden kunnen blijven presteren en mee kunnen gaan zijn ook voor sportverenigingen erg belangrijk. We spannen ons in ten behoeve van de weerbaarheid en ontwikkeling van de werknemers en geven hier gedurende de looptijd van de cao concreet invulling aan.
  • Medezeggenschap: we onderzoeken de behoefte van medezeggenschap binnen de lokale sportorganisaties.