Lid worden

Wie kan lid worden?

Iedere lokale sportvereniging, dan wel sportorganisatie zonder winstoogmerk, met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan kan lid worden van de werkgeversvereniging.

Commerciële sportorganisaties of bovenlokale instellingen zoals een provinciaal sportorganisaties kunnen dus geen lid worden van de werkgeversvereniging.

Voordelen

1. Je kunt een beroep doen op de CAO Sportverenigingen

Via lidmaatschap kun je aanspraak maken op cao Sportverenigingen die je vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden.

2. Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever

De cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat jouw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt.

3. Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursport sector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader.

4. Je geeft de amateursport een prominentere stem

Je stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen.

5. Je krijgt toegang tot de servicedesk

Toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging bestaan uit drie componenten:

1. Contributie

  • €150,- per jaar tot een loonsom van €100.000 per jaar. Vanaf een loonsom van €100.000 per jaar* 0,2% met een maximum van €500,- per jaar.
  • €50,- administratiekosten (eenmalig bij aanmelding)

Zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar

2. Bijdrage arbeidsmarktfonds

  • 0,2% van de bruto loonsom op jaarbasis*
  • In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers (de leden van de werkgeversvereniging)  0,2% over de bruto loonsom afdragen ten behoeve van de financiering van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de (lokale) sportsector. Jaarlijks wordt met de vakbond (FNV Sport en Bewegen) de aard van de activiteiten afgestemd. Deze bijdrage wordt direct geïnd als een sportvereniging zich aanmeldt als lid van de werkgeversvereniging en vervolgens jaarlijks. Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen wordt jaarlijks de verzamelloonstaat bij de werkgevers opgevraagd.

Zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar

3. Werkgeversbijdrage

  • €11,99 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week.
  • In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers aan FNV Sport en Bewegen een jaarlijkse bijdrage betalen van € 11,99 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Deze bijdrage wordt door de vakbond gebruikt voor opleiding en training van haar leden. De bijdrage wordt jaarlijks door de werkgeversvereniging bij de leden geïnd en afgedragen aan de vakbond.

Aanmelden

Dat kan eenvoudig en snel via het contactformulier op onze site.