Goed werkgeverschap
voor iedere sportvereniging
Home hero image
  • Profiteer Je kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen
  • Verhoog Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever
  • Draag bij Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector
  • Versterk Je geeft de amateursport een prominentere stem
  • Support Je krijgt toegang tot de servicedesk

Over Netwerk in de Sport

Een samenleving zonder sport is moeilijk voor te stellen. Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en daarmee vormt de amateursport één van de hoekstenen van onze samenleving.

Om al die Nederlanders te laten sporten zijn er veel mensen nodig die dat allemaal besturen, begeleiden en organiseren. Naast de officieuze rol van werkgever voor de vele vrijwilligers die binnen de amateursport actief zijn, heeft de vereniging vaak ook officieel de rol van werkgever. Denk bijvoorbeeld aan trainers, instructeurs of beheerders die een vergoeding krijgen. Netwerk in de Sport zet zich door de slimme inzet van het eigen netwerk en de kennis van goed werkgeverschap, gecombineerd met onze passie voor sport in voor de amateur sportorganisaties en hun medewerkers. 

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland.