Reactie Wetsvoorstel “Verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten”

In april 2023 is het wetsvoorstel “Verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten” gepresenteerd. Deze wet is onderdeel van het pakket met samenhangende maatregelen met als doel meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Netwerk in de Sport voorziet dat dit in de lokale sportsector juist averechts kan gaan werken.

Van juli tot september 2023 is dit wetsvoorstel in internetconsultatie gegaan waardoor iedereen de mogelijkheid kreeg om op dit wetsvoorstel te reageren. Onze reactie lees je hier.

De brief richting demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naast een reactie op het wetsvoorstel via de internetconsultatie heeft Netwerk In De Sport samen met de WOS (Werkgevers in de Sport), de KNVB en NOC*NSF een brief gestuurd richting demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake haar wetsvoorstel om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Deze brief hebben wij vandaag op onze website gepubliceerd. Aanvullend presenteren wij vandaag de volgende reactie op het wetsvoorstel:

“Dienstverbanden bij amateursportverenigingen betreffen vaak functies als trainers en coaches. Dit zijn voor de meesten vaak nevenwerkzaamheden en wordt vaak gezien als seizoenswerkzaamheden.
FNV en NIDS hebben daarom in de CAO Sportverenigingen de mogelijkheid geschapen om 4 keer een jaarcontract af te sluiten met een onderbrekingstermijn van 3 maanden.

Het oprekken van de onderbrekingstermijn naar 5 jaar zal een uitstroom van technisch kader in de sportsector bewerkstelligen. Het nu al grote tekort aan trainers en coaches zal voor de nu al vele kwetsbare sportverenigingen een nekslag kunnen betekenen of zwart betalen in de hand werken.

We roepen de minister op om een uitzondering in de ketenregeling op te nemen voor zogenoemde ‘kleine contracten’ in de amateursport en de onderbrekingstermijn van 3 maanden te handhaven juist t.b.v. de professionalisering van de sportsector!”