Vernieuwde salarisschalen CAO Sportverenigingen per 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon (WML) met 3,75% gestegen. Daarnaast heeft het demissionair kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet voor het minimumuurloon ingevoerd. Dit betekent dat per 1 januari 2024 alle werknemers in Nederland recht hebben op hetzelfde minimumuurloon ongeacht het aantal uren per week dat iemand werkt. Het nieuwe wettelijk minimumloon heeft ook invloed op de laagste schalen van de CAO Sportverenigingen en werkt door het herstellen van de tredes per functieschaal door op de startlonen van alle schalen in de CAO.
Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, heeft Netwerk in de Sport nieuwe salarisschalen opgesteld die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn. Wanneer je zelf als werkgever optreedt voor je sport(technisch)kader (C leden) check dan goed of de verhoging van het WML invloed heeft op het salaris van je werknemers. Wanneer je bij het werkgeverschap ondersteund wordt door een van de dienstverleners (A leden) en zelf een B lid bent bij NIDS dan zullen zij deze WML verhogingen automatisch voor jullie doorvoeren.

Daarnaast is er een akkoord bereikt over de CAO verhoging voor 1 augustus 2024 voor de CAO Sportverenigingen. Deze is vastgesteld op 3%.

Alles nogmaals op een rijtje:

  • De eerste tabel is van toepassing vanaf 1 januari 2024 en bestaat uit de verhoging van het wettelijk minimumloon inclusief het toepassen van tredes van 4% om het afvlakken van de CAO tegen te gaan.
  • De tweede tabel is van toepassing vanaf 1 augustus 2024 en bestaat uit een verhoging van 3% conform de collectieve CAO verhoging.
  • Op een later moment in 2024 zal bekend worden of en hoe hoog de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 zal zijn.