Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Er ligt een wetsvoorstel voor de verbetering van de zekerheid voor flexibele arbeidskrachten. In dit wetsvoorstel staan o.a. strengere regels voor tijdelijke contracten, de afschaffing van nulurencontracten, de verandering van oproepcontracten naar basiscontracten en een einde maken aan draaideurconstructies. Dit wetsvoorstel is nu in internetconsultatie gegaan. Iedereen heeft tot tot maandag 4 september a.s. de mogelijkheid om op dit wetsvoorstel te reageren. Vanuit Netwerk In De Sport delen wij via deze weg graag onze reactie richting de minister:

“De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen. We stellen de cao voor sportverenigingen beschikbaar voor alle verenigingen. Ook werken we vanuit onze werkgeversvereniging verder aan de professionalisering van de sector en zitten we aan tafel als belangenbehartiger binnen landelijke platformen. 

Sportverenigingen hebben geheel andere kenmerken dan bedrijven en dragen met het bieden van een vast contract dan ook beperkt bij aan het verkleinen van de kloof tussen vaste en flexibele contracten. Het merendeel van de trainers ziet de werkzaamheden als “bijbaan in de hobbysfeer” en heeft om die reden dan ook geen behoefte aan een vast contract. Daarnaast hebben we in de (amateur-)sport veel seizoensgebonden werk. Denk hierbij aan openluchtzwembaden of watersportverenigingen die maar een paar maanden per jaar activiteiten verrichten.

Als er geen vast contract aangeboden kan worden, moet binnen de voorgenomen besluitvorming, de persoon in kwestie langdurig uit dienst treden zonder uitzicht op snelle terugkeer. Dit zorgt voor meer verloop van trainers en sporters, met als gevolg verlies van kennis, verenigingscultuur en vertrouwen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat eerder naar oplossingen als vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding voor een trainer gekeken gaat worden. Dit komt de professionalisering van de sport niet ten goede. Netwerk in de sport is juist ontstaan vanuit de gedachte van professionalisering van het werkgeverschap in de breedtesport.

Netwerk in de Sport is opgericht door vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.”